HOVEDTREKK

Mann

Våre kunder tilbys
gratis juridisk bistand
og support
gjennom
hele inkassoprosessen

Gratis kredittvurdering av deres bedriftskunder!

En fordringshaver har lov til å drive inn egne fordringer

 • Har mer kontroll
 • Har mindre kostnader
 • Mister færre kunder
 • Får inn utestående krav raskere - Bedre likviditet
 • Får større respekt - Bedret betalingsmoral
 • Får bedre kundekontakt
 • Får dekket sine omkostninger

En fordringshaver har større rettigheter enn et inkassobyrå

 • Bedre løsningsgrad
 • Mindre tap
 • Mister færre kunder
 • Mindre ”psykologiske” sperrer for direkte dialog med kreditor enn med inkassoselskap
 • Kunde har større tilgjenglighet
1
2
3
4
Neste